top of page

Sprekers van de Nacht

Menno Hurenkamp is publicist en als politicoloog verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij schreef veel over politiek, openbaar bestuur en samenleving, waaronder het recente En nou mag ik even! Burgerschap: wat is het en wat kun je ermee? (Boom, 2021) met Evelien Tonkens. Hij komt vertellen over zijn nieuwste boek: samen met Jan Willem Duvyendak schreef hij De macht der gewoonte (Amsterdam University Press, 2022), waarin ze zich afvragen waarom we zo zelden stil staan bij wat we met het woord gewoon bedoelen.

 

Politici spreken graag over de gewone man, maar wie bedoelen ze daar mee, in een land dat LHBTI’ers heel graag gewoon wil noemen, waar ook vrouwen werken, en waarin nazaten van immigranten zich tamelijk gewoon gedragen? En waarom worden ouders toch zo boos als je hun kinderen gewoon noemt? Op de achtergrond speelt grote verbazing mee over de zogenaamde polarisatie die ons land zou kenmerken, terwijl we het over alle grote vragen van leven en dood en eerlijk delen behoorlijk eens zijn. Dertig jaar geleden hadden we veel meer meningsverschillen, en spraken mensen uit Groningen en Zeeland letterlijk andere talen. Het kan best dat we ons schamen voor modern kuddegedrag, maar het is wel een feit. Menno zal ons alles vertellen over hoe dat in elkaar zit, tijdens zijn lezing. 

Rébecca Franco is een interdisciplinaire onderzoeker wiens werk zich richt op de regulering van intimiteiten. Haar huidige onderzoek aan de UvA richt zich op online sekswerk, waarbij zij geïnteresseerd is in hoe morele politiek en platformisering van werk samenkomen in de regulering van commerciële webcamseks. Voorheen heeft zij een proefschrift geschreven waarin zij laat zien hoe raciale categorieën doorspelen in en vorm worden gegeven door de regulering van seksualiteit en intimiteiten van postkoloniale migranten. In haar onderzoek is Rébecca breder geïnteresseerd in hoe seksuele en gendernormen samenhangen met machtsstructuren. 

 

Door de geschiedenis heen is de sekswerker, ‘de prostituee’, tot symbool gemaakt voor immoraliteit in de samenleving. In 1979 sprak de onlangs overleden sekswerk activiste Carol Leigh voor het eerst over de term ‘seks werk’. Door het onderschrijven van het aspect ‘werk’ kon de beweging voor de rechten van sekswerkers kritiek leveren op de morele politiek die greep had, en nog steeds greep heeft, op de verbeelding en regulering van seks werk. In maar weinig landen is sekswerk volledig gedecriminaliseerd. In Nederland worden sekswerkers streng gereguleerd en gecontroleerd. Waarom? In haar lezing zal Rébecca kijken naar de verbeelding van sekswerk, en wat voor wet- en regelgevingen hieruit voortvloeien.

Maarten Boudry.png

Maarten Boudry is wetenschapsfilosoof en houder van de Leerstoel Etienne Vermeersch aan de UGent. Zijn meest recente boeken zijn Waarom het klimaat niet naar de knoppen gaat (als we het hoofd koel houden (2021) en Eerste hulp bij pandemie. Van Achterafklap tot Zwarte Zwaan (2021, met Joël De Ceulaer). In 2018 verscheen Science Unlimited? On the challenges of scientism, dat hij samenstelde met Massimo Pigliucci. Hij schrijft regelmatig voor NRC Handelsblad, De Morgen, De Standaard, Knack, Volkskrant, The Independent, Quillette.

 

In zijn lezing plaatst Maarten Boudry het klimaatprobleem in de bredere context van menselijke vooruitgang en hoe we ecologische problemen oplossen. Fossiele brandstoffen waren een fantastische trapladder in de geschiedenis van menselijke vooruitgang, maar ze zorgden voor een ernstig neveneffect: de gevaarlijke opwarming van ons klimaat. Leven wij (in het westen) boven onze stand? Is het tijd om economische groei af te zweren? Moeten we terug in harmonie met de natuur leven? De diagnose van het klimaatprobleem is eenvoudig (teveel broeikasgassen), maar simpele problemen hebben niet altijd simpele oplossingen. Onze huidige aanpak van klimaatopwarming heeft volgens Maarten helaas meer te maken met ideologie dan met wetenschap. In zijn lezing zal hij uitwijden over hoe we de grootste uitdaging van deze eeuw het hoofd kunnen bieden. We zullen ons moeten bevrijden van ideologische keurslijven en geen remedies moeten bedenken die erger zijn dan de kwaal. 

Cabaretier Vincent Geers staat al vanaf 1999 op de planken en speelde onder andere op Lowlands, Amsterdam Comedy Festival en Laughing Matters Festival.

 

Met zijn theatershows reisde hij de wereld over en won hij onder andere de jury - en publieksprijs van het cabaretfestival Cameretten (2007). 

logozonderrand.png

VOLG DE NACHT

Voor meer informatie  
en updates!

bottom of page